Kvest mütləq göstərilən ardıcıllıqda olunmalıdır. Əks halda botla lazım olan dialoq görsənməyəcək. Kvest 8 və daha yuxarı səviyyə oyunçular üçün aktivdir.

Giriş hissə (ümumu məlumat)
Birinci xatirələr – Capital city » Турниры (Нт'Гмэгх)
İkinci xatirələr – Capital city » Башня Смерти (Мор'Лаэгх)
Üçüncü xatirələr – Demons city » Врата Душ (До'Реэгх)
Dördüncü xatirələr – Devils city » Врата Душ (Го'Трэгх)
Beçinci xatirələr – Angels city » Врата Душ (Ас'Ртэгх)
Altıncı xatirələr – istənilən şəhər » Лич-Секретарь (Сорх'Тар)
Yeddinci xatirələr – Suncity » Врата Душ (Пл'Слэлх)
Səkkizinci xatirələr – Sandcity » Врата Душ (Ар'Кнэгх)
Doqquzuncu xatirələr – Mooncity » Врата Душ (Лм'Прэнх)
Onuncu xatirələr – Emeralds city » Врата Душ (Юл'Бриатх)
Onbirinci xatirələr – Abandoned Plain » Врата Душ (Мт'Нлэгх)
Sonuncu xatirələr – Capital city » Врата Душ (Ол'Грианх)

 
===============================================================================
Əgər bütün göstərilinlərə düzgün əməl etsəniz tezliklə infonuzda bu formada hədiyyə ilə rastlaşacaqsınız.