Daha öncə dediyimiz kimi kvest mütləq ardıcıllıqla icra olunmalıdır. Aşağıdakı cədvəllərdə bu ardıcıllıq və hər etapda xərclənəcək kr göstərilmişdir.
 
Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü
Capital city
Турниры
Capital city
Башня Смерти
Demons city
Врата Душ
Devils city
Врата Душ
--- 200 kr. 90 kr. 10 kr.
 
Beşinci Altıncı Yeddinci Səkkizinci
Angels city
Врата Душ
İstənilən şəhər
Лич-Секретарь
Suncity
Врата Душ
Sandcity
Врата Душ
25 kr. 42 kr. 16 kr. 96 kr.
 
Doqquzuncu Onuncu Onbirinci Sonuncu
Mooncity
Врата Душ
Emeralds city
Врата Душ
Abandoned Plain
Врата Душ
Capital city
Врата Душ
1.4 kr. 40 kr. 60 kr. 15 kr.
 
Aşağıdakı qrafikdə botların xatirələri göstərilmişdir.

Память Турнирного Лича  U  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Нт'Гмэгх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Capital city

Предмет не подлежит ремонту

Память Лича Башни Смерти  U  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Мор'Лаэгх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Capital city

Предмет не подлежит ремонту

Память Лича Огня  U  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича До'Реэгх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Demons city

Предмет не подлежит ремонту

Память Лича Леса  U  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Го'Трэгх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Devils city

Предмет не подлежит ремонту

Память Лича Воздуха  ER  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Го'Трэгх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Angels city

Предмет не подлежит ремонту

Память Карманного Лича  U  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Сорх'Тар. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Capital city

Предмет не подлежит ремонту

Память Лича Грибницы  U  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Пл'Слэлх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Suncity

Предмет не подлежит ремонту

Память Лича Песков  VR  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Ар'Кнэгх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Sandcity

Предмет не подлежит ремонту

Память Лича Луны  U  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Лм'Прэнх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Mooncity

Предмет не подлежит ремонту

Память Изумрудного Лича  U  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Юл'Бриатх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Emeralds city

Предмет не подлежит ремонту

Память Лича Равнины  U  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Описание:

Часть Памяти Призраков. Данная часть мозаики хранит в себе память Лича Мт Нлэгх. Да будет она хранима, чтобы не забыть его жертву.

Сделано в Abandoned Plain

Предмет не подлежит ремонту

Память всех призраков  L  Этот предмет будет связан общей судьбой с первым, кто получит его. Предмет будет нельзя передать другим персонажам.     (Масса: 0.01)

Цена: 1 кр.

Долговечность: 0/5

Эффекты в рюкзаке:

• Часть коллекции: Защита призраков [1/1]

Описание:

Призраки стараются уберечь обладателя этого предмета, от любой напасти.

Сделано Ангелом в Capital city

Предмет не подлежит ремонту

Aşağıdakı şəkildə qrafik formada botlar və gərəkli materiallar göstərilmişdir. Şəklin üzərinə klikləməklə tam ölçüdə baxa bilərsiniz.