img

Özlüyündə virtual dünya olan "BK" ərazisində müxtəlif şəhərlər mövcuddur. Hansı şəhərdə hansı tikililərin, mağaraların olduğunu bilmədən oyunda sürətli inkişafdan söz ola bilməz. Odur ki, bu məqalədə şəhərlər haqda mümkün qədər qəsa və dolğun məlumat yerləşdirdim.

Aşağıda hər bir şəhərin gerbi əks olunmuş şəkillər görürsünüz. Haqqında məlumat almaq istədiyiniz müvafiq şəhərin gerbinə klik etməklə şəhər haqda ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.


Capital City

Abandoned Plain

Emerald city

Angels city

Devils city

Demons city

Sun city

Sand city

Moon city

Dream city

Low city

Old city

 

New Capital city