img

Персонаж

 

 

Бонусы персонажа

Долговая яма

Пещерная награда

 

 

   
  

 

Oyunçu (Персонаж)
 
Təcrübə cədvəli
(Таблица опыта)

 
0 dan 7 ə necə qalxmalı
Прохождение 0-7 
Təcrübə cədvəli
(Долговая яма)