Lövhədə yazı

 

Плита Памяти – Adi halda siz yeraltı şəhərdə botlardan tapşırıqlar alıb və təhvil verərkən reytinqinizi qaldırırsınız. Lakin hər bir saat vaxt keçdikcə bu reytinq azalmağa başlayır. Bunun qarşısını almaq üçün adınızı bu lövhələrdən birinə yazaraq reytinqinizi yadda saxlaya bilərsiniz ki, hər saat azalmaqda davam etməsin. Lövhələrə mərtəbə ərazisində bir neçə yerdə rast gələ bilərsiniz. Minimum 1000 reytinqiniz olmalıdır ki, onu yadda saxlaya biləsiniz.

 

Reytinqinizi hər 1000 ədəddə saxlaya bilərsiniz. (1000,2000,3000 və s.) Lakin bunun üçün müvafiq sayda kristalınız olmalıdır. Aşağıda bu cədvəllə tanış ola bilərsiniz.

 

Плита Памяти

Перед вами большая и на вид очень тяжелая плита с кучей беспорядочно выбитых имен. Некоторые вам знакомы. 

Под специальной площадкой, закрытой магическим полем лежит большой кусок непонятной горной породы, явно предназначенный для гравировки. Чтобы получить его необходимо положить определенную сумму кристаллов в специальное отверстие.

• Сделать запись - "я, Doctor Criminal, возможно вы меня где-то видели".

(Население Подземного города будет помнить ваши 1000 единиц репутации)

• Не хочу ничего делать. (завершить разговор)

Необходимо положить 10 кристаллов, чтобы сделать запись.

• Положить 10 кристаллов.

• Уже не хочется. (завершить разговор)

Вы отдали "Кристалл" x 10

Найдя среди кучи имен свободное местечко, вы с гордостью вбиваете туда свои имя. Уж теперь то жители этого города вас не смогут забыть.

• Это точно! (завершить разговор)

Lövhədə yazının yenilənməsi

Əgər siz daha öncə öz reytinqinizi lövhədə yadda saxlamısınızsa, lakin indi daha yüksək reytinqi yadda saxlamaq istəyirsinizsə dialoq bir qədər fərqli olacaq.

 

Плита Памяти

Перед вами большая и на вид очень тяжелая плита с кучей беспорядочно выбитых имен. Некоторые вам знакомы. 

Под специальной площадкой, закрытой магическим полем лежит большой кусок непонятной горной породы, явно предназначенный для гравировки. Чтобы получить его необходимо положить определенную сумму кристаллов в специальное отверстие.

• На плите надпись:

"я, Doctor Criminal, возможно вы меня где-то видели"

• Сделать запись - "Эй, а ведь Doctor Criminal - очень неплох, для чужака".

(Население Подземного города будет помнить ваши 2000 единиц репутации)

• Сделать запись - "Doctor Criminal - Практически гражданин этого города".

(Население Подземного города будет помнить ваши 3000 единиц репутации)

• Сделать запись - "Doctor Criminal- только дождитесь, когда мой испытательный срок закончится".

(Население Подземного города будет помнить ваши 4000 единиц репутации)

• Сделать запись - "Doctor Criminal- положитесь на меня!".

(Население Подземного города будет помнить ваши 5000 единиц репутации)

• Сделать запись - "Это я, Идеальный турист,Doctor Criminal!".

(Население Подземного города будет помнить ваши 6000 единиц репутации)

• Сделать запись - "Ура! Я Гражданин этого города! Подпись: Doctor Criminal".

(Население Подземного города будет помнить ваши 7000 единиц репутации)

• Сделать запись - "Этот город меня уважает! Ведь я просто крут! Doctor Criminal".

(Население Подземного города будет помнить ваши 8000 единиц репутации)

• Сделать запись - "Doctor Criminal- гордость этого города!".

(Население Подземного города будет помнить ваши 9000 единиц репутации)

• Сделать запись - "Хранитель традиций Doctor Criminal! Это звучит гордо!".

(Население Подземного города будет помнить ваши 10000 единиц репутации)

• Не хочу ничего делать. (завершить разговор)

Необходимо положить 20 кристаллов, чтобы сделать запись.

• Положить 20 кристаллов.

• Уже не хочется. (завершить разговор)

Вы отдали "Кристалл" x 20

Найдя среди кучи имен свободное местечко, вы с гордостью вбиваете туда свои имя. Уж теперь то жители этого города вас не смогут забыть.

• Это точно! (завершить разговор)

 

Lazım olan reytinq


Status


Statusun qiyməti

1-999

Кто-то незнакомый

0

1000-1999

Эй, я тебя видел

10

2000-2999

А он не плох для чужака

20

3000-3999

Практически Гражданин

30

4000-4999

Гражданин на испытательном сроке

60

5000-5999

На него можно положиться

90

6000-6999

Идеальный турист, все бы такими были

120

7000-7999

Гражданин

160

8000-8999

Уважаемый Гражданин

200

9000-9999

Гордость нашего Города

240

10000

Хранитель Традиций

300

 

Bundan sonra əgər siz 5000 reytinqi yadda saxlamısınızsa, lakin hal - hazırda reytinqiniz 5500 ə bərabərdirsə, hər iki saatda bir 10 ədəd olmaqla reytinqiniz azalacaq. Lakin 5000 dən aşağı düşməyəcək. Əgər siz ümumiyyətlə heç bir yadda saxlama əməliyyatı etməmisinizsə reytinqiniz zaman keçdikcə sıfıra enəcək və müvafiq nişan anketinizdən itəcək.

Reputasiya həmçinin aşağıdakı hallardada enir: 
     • Охранницa a lara hücum etsəniz 100 azalır
     • Sundukları yoxlayarkən Охранницa sizə hücum etsələr hər bir bota görə 100 azalır. 
     • Служителей, Оборванцев
ə hücum etsəniz. Həmçinin Служителей lə döyüşün hər dəqiqəsinə görəHörmətlə  Doctor Criminal[12]